top of page

Giảng dạy Hatha "Isha" Yoga, một dòng Yoga cổ điển và thuần khiết nhất, Amla Yoga mang lại cho bạn giá trị thể chất và tinh thần một cách tinh túy nhất

Khóa Học

Promo - PP123.jpg

Surya Kriya

Chuỗi "Chào Mặt Trời" cổ, kích hoạt năng lượng mặt trời bên trong bạn

Promo-PP250.jpg

Bhuta Shuddhi

Thanh lọc năm yếu tố trong cơ thể: thổ, thủy, khí, hỏa, và không gian

274242880_235135402071810_4745309263768947094_n.jpg

Angamardana

Tái sinh cơ thể, đoạt được kiểm soát của toàn bộ tứ chi, cơ quan nội tạng

Promo - PP092.jpg

Niệm Yoga

 căn chỉnh  3 khía cạnh căn bản của con người: cơ thể, tâm trí và năng lượng

Promo - PP086.jpg

Yogasanas

Cân bằng và ổn định, cơ thể ở trong thạng thái hòa hợp nhất với năng lượng

Promo - PP096.jpg

Upa Yoga

Kích hoạt các khớp, cơ, và hệ thống năng lượng. 

Về Giáo Viên

Nhiệt Huyết - Tận Tâm - Truyền Cảm Hứng

bottom of page